Εκτύπωση Αποστολή
Κατοικίες
 
Τίτλος
Υπνο/τια
Εμβαδόν οικοπέδου τ.μ.
Εσωτερικοί χώροι ισογείου τ.μ.
Εσωτερικοί χώροι ορόφου τ.μ.
Λεβητο/σιο
Αποθήκη
Καλυμμένος χώρος στάθμευσης τ.μ.
Καλυμμένες βεράντες τ.μ.
Σύνολο τ.μ.
Καλυμμένες βεράντες και μή τ.μ.
Κατάσταση
Κατοικία 1
2
207.00
71.00
2.00
14.00
2.00
89.00
16.00
Sold
Κατοικία 2
2
180.00
74.00
2.00
12.00
3.00
91.00
17.00
Sold
Κατοικία 3
2
309.00
95.00
11.00
19.00
23.00
148.00
32.00
Sold
Πίσω στην σελίδα Έργο 15 - Προσεχώς
Αρχή
©2009, Parpis & Michael Developers Ltd  | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio