Εκτύπωση Αποστολή
Κατοικίες
Κατοικίες στην Αγ.Βαρβάρα
 
Τίτλος
Υπνο/τια
Εμβαδόν οικοπέδου τ.μ.
Εσωτερικοί χώροι ισογείου τ.μ.
Εσωτερικοί χώροι ορόφου τ.μ.
Λεβητο/σιο
Αποθήκη
Καλυμμένος χώρος στάθμευσης τ.μ.
Καλυμμένες βεράντες τ.μ.
Σύνολο τ.μ.
Καλυμμένες βεράντες και μή τ.μ.
Κατάσταση
Κατοικία 1
3
351.00
71.00
69.00
2.00
24.00
3.00
169.00
16.00
For Sale
Κατοικία 2
3
389.00
78.00
75.00
2.00
3.00
28.00
5.00
191.00
31.00
For Sale
Κατοικία 3
3
376.00
75.00
73.00
3.00
26.00
9.00
186.00
23.00
For Sale
Κατοικία 4
3
376.00
75.00
73.00
3.00
26.00
9.00
186.00
23.00
For Sale
Κατοικία 5
2
308.00
73.00
0.00
15.00
5.00
93.00
18.00
For Sale
Πίσω στην σελίδα Έργο 16 - Προσεχώς
Αρχή
©2009, Parpis & Michael Developers Ltd  | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio