Εκτύπωση Αποστολή

Η εταιρεία PARPIS & MICHAEL DEVELOPERS LTD ιδρύθηκε το 2000 από μετόχους με πολύχρονη πείρα και παράδοση στην Οικοδομική Βιομηχανία. Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας αποτέλεσαν μια εγγυημένη συνταγή που βοήθησε στην γρήγορη κατοχύρωση της εταιρείας ως μία από τις πιο αξιόλογες και αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα  ανάπτυξης γης, την ανέγερση και πώληση κυρίως οικιστικών μονάδων. Πρωταρχικοί στόχοι είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και κατασκευών με συνέπεια στην παράδοση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Οι διευθυντές και κύριοι μετόχοι:

 Ο κ. Μιχάλης Μιχαήλ είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Βρετανικού Πανεπιστημίου. Μετά την αποφοίτηση του, το 1989, εργάστηκε για δύο χρόνια ως Μηχανικός εργοταξίου σε μεγάλη εργοληπτική εταιρεία και αργότερα ανέλαβε τα ηνία της εργοληπτικής εταιρείας του πατέρα και του θείου του για 4 χρόνια περίπου, όπου βοήθησε σημαντικά στην ανέλιξη και πρόοδο της εταιρείας. Το 1995 ο κ. Μιχάλης Μιχαήλ προχώρησε στη δημιουργία γραφείου μελετών στην περιοχή Πέρα Χωρίου, Νήσου και Δαλίου και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για διάφορα έργα όπως οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά, πρατήρια πετρελαιοειδών, διατηρητέα κλπ. Παράλληλα με το γραφείο μελετών, το 2000 δημιούργησε μαζί με τον κ. Θεοδόση Παρπή την εταιρεία PARPIS & MICHAEL DEVELOPERS LTD.

Ο κ. Θεοδόσης Παρπής είναι αδειούχος εργολήπτης. Βρίσκεται στην εργοληπτική εταιρεία του πατέρα του από το 1988 συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της οικογένειας στον τομέα των κατασκευών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργοληπτική εταιρεία A.PARPIS & SONS LTD η οποία λειτουργεί πάνω από 40 χρόνια έχει περιέλθει στον πλήρη έλεγχο του κ. Θεοδόση Παρπή.

Η εταιρεία PARPIS & MICHAEL DEVELOPERS LTD :

 • Ειδικεύεται στην ανέγερση και πώληση οικοδομών και ανάπτυξη γης
 • Στόχος της είναι η παράδοση έργων υψηλής ποιότητας
 • Προσφέρει υπηρεσίες με συνέπεια στην παράδοση
 • Εξυπηρετεί άψογα και επαγγελματικά τους πελάτες της
 • Εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO9001 και κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό (Διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας)
 • Παρέχει Μοναδικές Ευκαιρίες σε έργα κατάλληλα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες
 • Επιλέγει με μεγάλη προσοχή τα τεμάχια γης που πρόκειται να αναπτύξει
 • Ενεργεί μέσα σε συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας
 • Διαθέτει καταρτισμένο προσωπικό με συνεχή εκπαίδευση
 • Προσφέρει έργα συνεχώς βελτιωμένα και αναβαθμισμένα 
 • Προσπαθεί συνεχώς και παραμένει ως μία από τις καλύτερες εταιρίες στο τομέα της 
   

Μέλημα της εταιρείας PARPIS & MICHAEL DEVELOPERS LTD είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση με την προοπτική να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέσα από τον πιο ποιοτικό τρόπο κατασκευής.

     

 

 

Αρχή
©2009, Parpis & Michael Developers Ltd  | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio