Εκτύπωση Αποστολή
Κτίριο Αναστασία
 
Τίτλος
Υπνο/τια
Εμβαδόν οικοπέδου τ.μ.
Εσωτερικοί χώροι τ.μ.
Εσωτερικοί χώροι ορόφου τ.μ.
Λεβητο/σιο
Αποθήκη
Καλυμμένος χώρος στάθμευσης τ.μ.
Καλυμμένες βεράντες τ.μ.
Σύνολο τ.μ.
Καλυμμένες βεράντες και μή τ.μ.
Κατάσταση
Διαμέρισμα 001
1
52.00
2.00
7.00
61.00
7.00
For Sale
Διαμέρισμα 002
1
53.00
3.00
17.00
4.00
60.00
4.00
For Sale
Διαμέρισμα 101
1
50.00
2.00
12.00
64.00
12.00
For Sale
Διαμέρισμα 102
1
52.00
2.00
7.00
61.00
7.00
For Sale
Διαμέρισμα 103
2
72.00
3.00
17.00
8.00
83.00
8.00
For Sale
Διαμέρισμα 104
1
50.00
2.00
16.00
8.00
60.00
8.00
For Sale
Διαμέρισμα 201
3
125.00
3.00
16.00
25.00
153.00
110.00
For Sale
Πίσω στην σελίδα Έργο 11 - ΦΑΣΗ Γ' - προσεχώς
Αρχή
©2009, Parpis & Michael Developers Ltd  | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio